Artiklar

Behåll värmen inne: från drömhus till energisnålt paradis

Henrik och Sofie hade alltid drömt om att ha ett eget hus utmed kusten. När de väl hittade det perfekta huset, kände de sig otroligt lyckliga. Men efter ett par månader i huset insåg de att uppvärmningkostnaderna var mycket högre än vad de hade räknat med och med de stigande elpriserna blev det ohållbart. De började leta efter sätt att minska kostnaderna och kom snart på att det fanns många enkla och kostnadseffektiva sätt att göra det.

Det första de gjorde var att byta ut värmekällan - direktverkande el-element, de undersökte olika alternativ och bestämde sig tillslut för att installera en luft/vattenvärmepump. Byte av värmekälla gav en drastisk minskning i kostnaderna för uppvärmning med upp till 60%.

Nästa steg var att tilläggsisolera väggar och tak. De insåg att deras hus hade tunna väggar, vilket gjorde att värmen läckte ut och kostnaderna för värme ökade. Genom att lägga till ytterligare isolering i form av stenull kunde de förbättra isoleringen och minska uppvärmningskostnaderna med upp till 30%.

Efter detta övervägde Henrik och Sofie att byta ut alla gamla fönster mot nya, energieffektiva fönster. Deras gamla fönster hade dåliga tätningar och låg isoleringsförmåga, vilket gjorde att värmen läckte ut och kalluften kom in. Genom att byta till nya fönster med lågt u-värde, med andra ord, hög isoleringsförmåga kunde de minska värmeförlusterna med mer än 50% jämfört med de gamla fönsterna.

De bestämde sig också för att sänka temperaturen i huset, de satte termostaten en grad lägre och insåg att det inte påverkade komforten alls men minskade kostnaderna med upp till 5%. De började också bära varma kläder inomhus för att hålla sig varma utan att behöva höja temperaturen.

Henrik och Sofie bytte även ut alla deras ljuskällor till energieffektiva LED-lampor, installerade smarta termostater som automatiskt reglerade temperaturen i huset beroende på tid på dygnet, placerade äggklockan i duschen - allt detta hjälpte till att minska elförbrukningen.

Sist men inte minst, installerade Henrik och Sofie solpaneler på taket för att producera egen elektricitet och minska deras elräkning. Med solpanelerna beräknade de att de kunde de få upp till 40-50% av sitt årliga elbehov, det hjälpte dem att minska deras elkostnader betydligt.

Men det slutade inte där, Henrik och Sofie fortsatte att leta efter fler sätt att minska sina kostnader. De undersökte statliga bidrag och energibesparing program som fanns tillgängliga, och ansökte om dem. Detta hjälpte dem att få ytterligare hjälp med att minska kostnaderna för deras förbättringar.

Viktigt att notera också, att alla dessa åtgärder som gjordes ökade också värdet på deras hus och möjligheten till högre pris vid försäljning.

Henrik och Sofie blev så nöjda med sina beslut och insåg att investeringar som gjordes nu skulle spara pengar på lång sikt, dessa åtgärder var det bästa valet för deras budget.

KOSTNADSFRITT

HEMBESÖK

Fönsterbolaget Halland och Norlux Fönster hjälper dig behålla behaglig temperatur inomhus året om